1 op de 5 mensen krijgt dementie. Nederland telt op dit moment 270.000 mensen met dementie, ieder jaar neemt dit aantal toe.

Doordat de zorg steeds beter wordt, overleeft de partner met dementie regelmatig zijn of haar gezonde partner. Maar vaak weten nabestaanden niet hoe daar mee om te gaan. Er komt een zorg bij: vader is overleden en moeder kan niet bij de uitvaart zijn, van wege haar dementie.

Echter, door goed te luisteren naar de wensen en zorgen van familieleden, te zoeken naar mogelijkheden, te denken in mogelijkheden en navraag te doen bij professionals uit de zorg, is er een dementievriendelijke uitvaartzorg ontwikkeld.

Deze stelt een mens met dementie in staat persoonlijk afscheid te kunnen nemen en volop deel te kunnen hebben aan de uitvaartbijeenkomst.

Een uitspraak van hoogleraar Slaets: 'Sluit deze mensen niet uit. Natuurlijk kunnen zij onrustig of verdrietig worden, maar het meest trieste scenario is niets meer te voelen...'

Fading Uitvaartzorg wenst dat het vanzelfsprekend wordt om mensen met dementie te betrekken bij afscheid nemen en een uitvaart.

Om dit te kunnen realiseren in ons eigen bedrijf, heb ik Mariet de cursus dementie vriendelijke uitvaartzorg met goed gevolg afgesloten en doe ieder jaar mijn herhalingscursus.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Wilt u informatie over de mogelijkheden bij een dementievriendelijke uitvaart, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Dementievriendelijke uitvaartverzorger