24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Burgemeester Geurtslaan 34C 6093 PS Heythuysen

Ongeacht je verzekeraar

Eerste stappen

Vanaf dat moment dat er een naaste is overleden, komt er veel op u af. Hieronder staan de eerste stappen die u moet nemen.

1.

Bel of raadpleeg (huis)arts

Is je dierbare thuis overleden, bel de dienstdoende (huis)arts.  Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts. Daarna mag er contact opgenomen worden met ons.

2.

Is de verzekeringspolis aanwezig?

Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. Ongeacht waar je verzekerd bent, altijd heb je de keuze vrijheid om je eigen uitvaartondernemer te kiezen. Vraag in geval van een natura-verzekering of goederenverzekering wel naar de voorwaarden, hierin kunnen wij helpen

3.

Testament of wensboekje?

Ga na of er een testament is of wensenboekje. De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.

Neem contact op met Mariet Zanders van Fading uitvaartzorg.
Bel  0624665211
Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Tijdens ons eerste telefonische contact geven wij de eerste adviezen over zaken waar op voorhand rekening mee gehouden kan worden.

In ons telefoongesprek zullen wij een aantal vragen stellen:
• Gegevens van de overledene
• Gegevens van opdrachtgever
• Waar is de overledene?
• Wat is de oorzaak van overlijden?
• Moet de overledene vervoerd worden, bijv. van het woonhuis naar een rouwcentrum?
• Wanneer schikt het dat wij komen?

Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunnen de navolgende zaken op voorhand klaarliggen:
• legitimatiebewijs overledene
• legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
• trouwboekje of partnerregistratie
• adressenlijst
• gewenste kleding voor de overledene.
• Testament en/of wensenboekje
• uitvaartpolis en bankrekeningnummer van de overledene

Na ons eerste telefonisch contact komen in de uitvaartbespreking alle andere onderwerpen ter sprake. We nemen jullie bij de hand en begeleiden je stap voor stap, in je eigen tempo, naar een mooi en waardig afscheid. Samen maken we een draaiboek waarin de complete uitvaart beschreven staat. Niet alle beslissingen hoeven in de eerste uren na een overlijden gemaakt te worden. In de dagen tot aan de uitvaart krijgt deze langzaam de vorm. Uiteraard conform de wensen van de overledene c.q. jullie wensen.
Daarom zijn wij alle uren van de dag bereikbaar, we staan 24/7 klaar.