24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Burgemeester Geurtslaan 34C 6093 PS Heythuysen

Ongeacht je verzekeraar

Privacyverklaring

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren verzamelt Fading Uitvaartzorg diverse gegevens.
Fading Uitvaartzorg hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten, en gaat daarbij
zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen
stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Fading
Uitvaartzorg.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Fading Uitvaartzorg niet verantwoordelijk is voor de
Privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website
geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.

De gegevens die we nodig hebben om een uitvaart te kunnen verzorgen, of om een
voorgesprek vast te leggen.
– Namen
– Geboortedatum en plaats
– Overlijdensdatum
– Overlijdensakte
– Bankrekeningnummer
– Adresgegevens
– BSN-nummers
– Telefoonnummers
– Email adres
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt telefonisch of in correspondentie.

Ook leggen wij de inhoud van gesprekken op de voorbereiding van een uitvaart vast, waarin
soms gevoelige informatie gedeeld wordt. Daarnaast bewaren wij een kopie van een
identiteitsbewijs of een bankrekeningnummer. Deze kan nodig zijn om uitbetalingen van
verzekeringen te innen of om betalingen af te handelen. Toestemming Met de
opdrachtgever van een uitvaart sluiten we een overeenkomst af, waar dit privacy statement
een onderdeel van is.

Als overige betrokkenen hun contactgegevens met ons delen, bijvoorbeeld om op de hoogte
gehouden te worden van draaiboeken of dergelijken, dan geven zij hiermee toestemming
om deze te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht en te bewaren voor latere
referentie. Bij een voorgesprek voor een uitvaart vragen we toestemming van de
opdrachtgever van het voorgesprek om zijn of haar gegevens te bewaren tot het moment
van overlijden, zodat we na overlijden goed invulling kunnen geven aan de geuite wensen.
De opdrachtgever van een voorgesprek krijgt altijd een kopie van de gegevens die wij
bewaren.

Bewaren
We bewaren de gegevens in een digitaal en deels schriftelijk uitvaartdossier.
Hierin komen ook de rouwkaart, kopie van eventuele rouwadvertentie, een logboek,
opdrachtformulieren voor crematorium of begraafplaats, aangiftepapieren, kopie akte van
overlijden, verlof voor cremeren of begraven, en het draaiboek van de uitvaart of afscheid.
We bewaren dit dossier volledig voor de duur van een jaar na overlijden ten behoeve van de
nazorg.

Daarna verwijderen we bankgegevens, kopie identiteitsbewijs, akte van overlijden en
opdrachtformulieren aan derden. We bewaren de overige gegevens (rouwkaart, draaiboek,
logboek, persoonsgegevens opdrachtgever, contactgegevens andere naasten) voor latere
referentie.

Beveiliging van PC en dossiers
Door het instellen van een wachtwoord, dit wordt jaarlijks of om de 4 maanden gewijzigd.
Antivirusscanner is geïnstalleerd op de PC, jaarlijks wordt de nieuwste versie van deze
scanner geïnstalleerd. Meerdere malen per jaar vinden er updates plaats. Dossiers staan
achter een gesloten deur.

Vernietigen van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens uit dossiers worden met een papierversnipperaar vernietigd. Digitaal
worden de gegevens uit de bestanden verwijderd. Bij verlies/ diefstal van de PC of als PC
gehackt wordt, wordt er onmiddellijk een melding gemaakt bij politie, Autoriteit
Persoonsgegevens en de klant(en). Datalekken worden zonder vertraging, en indien
mogelijk, uiterlijk 72 uur na het kennisnemen van de overtreding gerapporteerd bij de
nationale gegevensbeschermingsautoriteit, AP of Autoriteit Persoonsgegevens en
betreffende klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst deelt Fading Uitvaartzorg
persoonsgegevens met derden. Het gaat dan om een crematorium of begraafplaats, kerk of
andere afscheidslocatie, de gemeente voor de aangifte in de basisadministratie, een
opbaarlocatie, bloemist, fotograaf of een andere partij die betrokken is bij de uitvaart. Dit
gebeurt in opdracht van de opdrachtgever, en we verstrekken alleen de gegevens die nodig
zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fading Uitvaartzorg niet verantwoordelijk is voor
de Privacyverklaring van andere bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u
aan het Privacyverklaring te accepteren Financiële administratie De inkomende en uitgaande
facturen, en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan, delen wij met onze
boekhouder ten behoeve van onze jaarrekening. We bewaren deze gegevens gedurende de
wettelijke termijn van zeven jaar.

Cookies
Fading Uitvaartzorg gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Hoe wij persoonsgegevens
beveiligen Fading Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fading Uitvaartzorg of die
van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via info@fading-uitvaartzorg.nl
Mocht u niet tevreden zijn of twijfels hebben over hoe Fading Uitvaartzorg met uw gegevens
omgaat, dan horen wij dat graag.
U heeft tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via:
Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Met vriendelijke groet,
Mariet Zanders